Ondersteuning bij aanvraag subsidie SET COVID-19 2.0

jul 27, 2020 | Updates

Het ministerie van VWS heeft recentelijk besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000,- en maximaal € 50.000,- waarvan maximaal 40% ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kan het subsidiebedrag worden ingezet om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Voor meer informatie over de subsidie verwijzen wij u naar de website van het RVO.

Het doel van de SET COVID-19 2.0 is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

In welke mate zijn de producten van Zaurus interessant voor het aanvragen van deze subsidie?

Zaurus B.V. kan hierin bijdragen door middel van beeldschermzorg en het aanbieden van een communicatieplatform. Dit zijn tevens twee categorieën waarop subsidie kan worden aangevraagd.

Beeldschermzorg E-consulten:

 • Beeldzorg: de cliënt (en/of diens mantelzorger(s)) kan middels beeldbellen contact onderhouden met de zorgprofessional. Ook kunnen zorgprofessionals via beeldschermzorg onderling contact onderhouden; ook indien zij voor verschillende organisaties werken.

Communicatieplatform voor inzicht zorg / ondersteuning door en met verschillende zorgprofessionals:

 • Scherm delen: de zorgprofessional kan middels het communicatieplatform zijn beeldscherm delen en hiermee bijv. uitslagen delen met de cliënt (en/of diens mantelzorger(s)) en/of overige zorgprofessionals.
 • Chatten: de cliënt (en/of diens mantelzorger(s)) of zorgprofessional kan middels het versturen van chatberichten contact onderhouden.
 • Bestanden delen: de zorgprofessional en/of de cliënt (en/of diens mantelzorger(s)) kan middels het communicatieplatform bestanden delen (bijv. uitslagen, foto’s).

Het gebruik van beeldzorg en het gebruik van het online communicatieplatform dragen bij aan de continuïteit van zorg of ondersteuning op afstand of dragen bij om de belemmeringen, die cliënten (of hun mantelzorgers) door het coronavirus ervaren, op te heffen.

Wat kan Zaurus voor jou betekenen?

Het aanvragen van een subsidie kost tijd. Tijd die op dit moment waarschijnlijk schaars is binnen jouw organisatie. Zaurus heeft capaciteit beschikbaar gesteld om u te helpen bij de aanvraag van de subsidie SET COVID-19 2.0. Op deze manier kun je je tijd besteden aan zaken die op dit moment van de crisis je aandacht vergen.

Zaurus kan concreet ondersteuning bieden bij het invullen van het activiteitenplan die als bijlage moet worden toegevoegd bij de aanvraag van de subsidie SET COVID-19 2.0.

Welke kosten worden door de subsidie vergoed?

 • de kosten voor de aanschaf van e-health toepassingen (maximaal 40% van aangevraagd subsidiebedrag); of
 • de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen (maximaal 40% van aangevraagd subsidiebedrag); of
 • loonkosten van professionals, voor zover die samenhangen met de activiteiten (minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000,-); of
 • kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000,-).

Let op! Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan €50.000,-? Dan vordert het RVO het verschil bij u terug.

Zaurus heeft een volledig aanbod van digitale ondersteuningsmaterialen waar onze klanten gebruik van kunnen maken. Hierdoor kan implementatie snel en gericht plaatsvinden. Ideaal in een situatie, zoals de huidige, waarin snel moet worden geschakeld.

De meerwaarde van Zaurus

 • Een groot en volledig aanbod van digitale ondersteuningsmaterialen, waardoor implementatie onder medewerkers en cliënten snel en passend kan worden uitgevoerd;
 • De producten van Zaurus zijn direct inzetbaar, schaalbaar en hierdoor kostenefficiënt;
 • De producten van Zaurus zijn beschikbaar voor desktops (macOS, Windows, Linux), web browsers, tablets (iOS & Android) en smartphones (iOS & Android);
 • Zaurus heeft informatiebeveiliging en privacy hoog in het vaandel staan: Zaurus is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd en AVG compliant;
 • Zaurus heeft een gemotiveerd team dat je graag te woord staat om al je vragen te beantwoorden en mee te denken in oplossingen en alternatieven.

Geïnteresseerd in ondersteuning?

Ben je erover uit dat je gebruik wilt maken van de subsidie en heb je behoefte aan onze ondersteuning bij de aanvraag, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Onze Chief Information Security Officer (Michelle Spit) zal contact met je opnemen om je ideeën aan te horen en samen het activiteitenplan op te stellen. Michelle kan additionele informatie sturen die behulpzaam kan zijn bij de aanvraag van de subsidie.

Samen maken we de aanvraag een succes!

×
Om je de juiste producten aan te kunnen bieden willen we graag van je weten hoeveel medewerkers er in dienst zijn.