Persbericht: Zuyderland Medisch Centrum levert zorg op afstand via Zaurus

mei 19, 2020 | Updates

Sittard-Geleen, 19-05-2020: 

Zuyderland Medisch Centrum biedt via videoconsulten zorg op afstand aan haar patiënten. Hiervoor maken zij gebruik van de digitale spreekkamers van Zaurus. De digitale spreekkamers bieden de mogelijkheid om in een veilige omgeving zowel beeld- als chatcontact te hebben met patiënten.

De voordelen van digitale consulten

Het voeren van digitale consulten via Zaurus kent veel voordelen. Patiënten kunnen thuis via hun eigen tablet, smartphone of laptop beeldbellen met de zorgverlener. Hierdoor hoeven patiënten niet onnodig, fysiek naar het ziekenhuis te komen en kan Zuyderland de zorg in de poliklinieken weer opschalen.

Aan de slag met Zaurus!

De applicatie is uitvoerig getest door patiënten en zorgverleners van Zuyderland Medisch Centrum en zal onder andere gebruikt worden om de reguliere zorg weer op te starten. In eerste instantie zal Zuyderland ‘standalone’ met de digitale spreekkamers starten. Bovendien zal er de komende tijd gewerkt worden aan een versnelde uitrol van een koppeling met het EPD, zodat videoconsulten nog gemakkelijker aangemaakt en laagdrempeliger aangeboden kunnen worden.

Martijn Heitink [Dermatoloog]: “Zaurus is een zeer gebruiksvriendelijk programma voor videoconsulting, zowel voor de patiënt als voor de arts, met een handige chatfunctie en de mogelijkheid om foto’s te uploaden.”

Contactpersoon bij Zuyderland: Thymo Griesenbrock

Beleidsadviseur Innovatie & Programma Services

Contactpersoon bij Zaurus: Jenny Luco

Communicatiecoördinator

E-mail: jenny@zaurus.nl

Telefoonnummer: 072-202 9123

© 2020 Zaurus B.V.