Waarborg continuïteit van zorg bij opmars Coronavirus

mrt 9, 2020 | Updates

Dat het coronavirus de gemoederen flink bezig houdt mag duidelijk zijn. Op dit moment is het aantal besmettingen in Nederland nog te overzien, maar wat als het onverhoopt toch flink oploopt de komende tijd? Hoe bereiden zorgorganisaties zich daarop voor? En welke rol kan Zaurus spelen bij het waarborgen van de continuīteit van de reguliere zorg?

covid-19 coronavirus

Uitdagingen

Het Financieel Dagblad vatte op 4 maart de uitdaging van de Nederlandse ziekenhuizen goed samen: “Bij een grote toestroom van patiënten, krijgen ziekenhuizen te maken met een gebrek aan ruimte, beschermende kleding en mankracht.”

Vertegenwoordigers van ziekenhuizen maken calamiteitenplannen om de capaciteit waar mogelijk uit te breiden, door bijvoorbeeld geplande operaties af te zeggen, een (tijdelijke) opnamestop op de IC (zoals bij het Maasstad Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis) of het opnieuw inrichten van oude gebouwen voor een eventuele toestroom van coronapatiënten.

coronavirus zorg op afstand

Zorg op afstand

Als een patiënt het coronavirus lijkt te hebben, moet dit natuurlijk getest worden. Toch zijn er situaties waarbij zorg op afstand kan helpen om te ondersteunen bij een gebrek aan capaciteit van ziekenhuizen of om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan bij het verlenen van reguliere zorg.

Als er capaciteitsproblemen optreden bij een forse toestroom van coronapatiënten, kan het goed zijn om te bekijken in hoeverre beeldzorg toegepast kan worden voor het behandelen van patiënten zonder dat deze naar het ziekenhuis hoeven te komen. Zo zijn videoconsulten een mooie oplossing voor de behandeling van chronisch zieken zoals diabetici of voor het informeren van patiënten na afloop van een polibezoek of opname (over zaken als medicatiegebruik of het verdere verloop van hun behandeling).

Daarnaast kunnen er op afstand videoconsulten gevoerd worden met patiënten in quarantaine, wanneer deze patiënten ook zorg dienen te ontvangen die niets met het coronavirus van doen heeft. Denk aan bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg of monitoring in de ouderenzorg, bijvoorbeeld om te assisteren bij het innemen van medicatie.

Zo kan zorg op afstand de continuīteit van reguliere zorg waarborgen.

zorg op afstand digitale spreekkamers

De digitale spreekkamer

Als de continuīteit van de zorg in het gedrang zou komen bij een wijdere verspreiding van het coronavirus bieden de digitale spreekkamers van Zaurus uitkomst. Vanuit deze veilige spreekkamers (die reeds o.a. ingezet worden bij het Radboudumc) kunnen er videoconsulten gevoerd worden en berichten uitgewisseld worden met patiënten die vanwege capaciteitsproblemen niet terecht kunnen bij het ziekenhuis of die vanwege besmetting met het virus in quarantaine zitten.

Met het oog op de huidige situatie rond het coronavirus in Nederland hebben we bij Zaurus onze onboardingprocessen onder de loep genomen en aangescherpt om te zien hoe een zorgorganisatie op de dag van aanvraag op zowel grote als kleine schaal met de digitale spreekkamers kan starten.

Vul onderstaand formulier in om snel met de digitale spreekkamers van Zaurus te starten.

© 2020 Zaurus B.V.