Enovation Zaurus logo

Toegankelijkheid

7 januari 2020

Zaurus B.V. wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Als u toch een pagina tegenkomt die niet volledig toegankelijk is, horen we dit graag – we blijven onze website optimaliseren.

Wat bedoelen we met een ’toegankelijke website’?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Daarom zijn er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen en/of richtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Het bewerkstelligen van toegankelijkheid

Wij realiseren goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: bij het bouwen en onderhouden van deze website wordt te allen tijde de toegankelijkheid in het oog gehouden.
  • Wanneer onafhankelijke deskundigen onze website toetsen op toegankelijkheid, nemen wij hun bevindingen mee om eventuele knelpunten snel en goed op te lossen.
  • Onze medewerkers volgen ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid en passen deze toe waar wenselijk.

Knelpunten melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via info@zaurus.nl – we ontvangen graag zoveel mogelijk informatie over de pagina / situatie die niet goed voor u werkt, zodat we het probleem adequaat kunnen oplossen.

 

© 2022 Zaurus B.V.