Privacyverklaring Zaurus B.V.

10 oktober 2018

Uw privacy is voor Zaurus van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we via onze website https://zaurus.nl, onze contactformulieren en de Zaurus virtuele assistenten over u te weten komen.

Bij de verwerking voldoen we aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we:

 • Duidelijk onze doeleinden kenbaar maken voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we hetzelfde van partijen eisen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard respecteren.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Zaurus.

CONTACTFORMULIEREN

Middels onze contactformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen, bugs/ storingen melden en feature verzoeken indienen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie in ons CRM totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

NIEUWSBRIEF

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

WEBSITES
Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

ZAURUS VIRTUELE ASSISTENTEN
Uw Zaurus assistent

Zaurus virtuele assistenten zijn via een API gekoppeld aan een communicatieplatform waarmee Zaurus een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Bij het afnemen van een Zaurus assistent krijgen wij gegevens van uw bedrijf en de nodige contactpersonen door.

Zaurus mag uw contactgegevens alleen gebruiken in zoverre als het noodzakelijk is om de dienst te leveren, beschermen en verbeteren en om fraude te detecteren en voorkomen.

User Generated Content

Zaurus stelt gebruikers in staat om berichten, bestanden of locaties uit te wisselen met de Zaurus assistent en, desgewenst, met aan het proces gekoppelde zorgverleners of ‘menselijke’ assistenten. De inhoud van deze communicatie heet ook wel ‘user generated content’ en bevat medische gegevens. De gebruikers van de assistent zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze content. Wij faciliteren de behandeling en beveiliging van deze data.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens bestaan uit niet-persoonlijke data zoals toestelinformatie, informatie over je Operating System, browserinformatie, statistieken, clickstream data en cijfers met betrekking tot uw gebruik van de dienst. Gebruiksgegevens stellen Zaurus in staat om inzicht te krijgen in het gebruik van de dienst door de gebruikers en om de dienst te verbeteren.

Zaurus gebruikt de gebruiksgegevens alleen in zoverre als dit noodzakelijk is om de dienst te leveren, beschermen en verbeteren en voor het detecteren en voorkomen van fraude.

Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Opslag, verwerking en verzending van data

De dienst wordt beschikbaar gesteld vanuit datacenters binnen de Europese Unie en wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Om o.a. koppelingen met externe systemen te faciliteren, kunnen gegevens echter via de API worden opgeslagen, verwerkt en verzonden vanuit locaties over de hele wereld, inclusief locaties buiten uw land.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Bepaalde vertrouwde derde partijen zijn door Zaurus ingeschakeld om functies uit te voeren en diensten aan te bieden, zoals hosting. Zaurus heeft een ondertekende verwerkersovereenkomst met zijn dienstverleners die de bescherming van deze privacyverklaring weerspiegelen en controleert ze regelmatig om ervoor te zorgen dat de privacy van gebruikers behouden blijft.

Met uitzondering van deze partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij en onze gecontracteerde derden passende organisatorische en technische maatregelen waaronder:

 • Fysieke toegangscontrole. Zaurus maakt gebruik van maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevensverwerkingssystemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en waar nodig een login token.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze websites en apps wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert en berichten deelt.
 • Firewalls, intrusion detection systems, intrusion prevention systems en virusscanners binnen de hoog beveiligde KPN ZorgCloud zorgen ervoor dat uw data te allen tijde veilig is.
 • Data back-up.
 • Standaard dataencryptie: naast de TLS-verbinding passen wij standaard AES256 encryptie toe op zowel alle data in transit als gebruikersinformatie, berichten en bijlagen at rest.

Zaurus ontmoedigt het gebruik van onbeveiligde wifinetwerken of andere onbeschermde netwerken tijdens het gebruik van de dienst.

Indien Zaurus erachter komt dat er een beveiligingslek heeft plaatsgevonden, zullen wij u op de hoogte stellen en waar nodig vragen om de nodige maatregelen te treffen.

CONTACTPERSOON VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben een contactpersoon voor gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per mail hierover bereiken: info@zaurus.nl

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het (laten) corrigeren van fouten;
 • Het (laten) verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Zaurus B.V.

Comeniusstraat 5

1817 MS Alkmaar

info@zaurus.nl

072-2029123

KvK-nummer: 72991941

Technologiepartners:

© 2019 Zaurus B.V.