beeldbellen in de zorg op verschillende apparaten

Beeldbellen via Zaurus

Zorg op afstand is de toekomst. Beeldbellen biedt face-to-face contact tussen een zorgverlener en patiënt, zonder onnodige reistijd. De digitale spreekkamers van Zaurus zijn een ideale manier om zulke beeldzorg (ook wel beeldschermzorg genoemd) te verlenen.

We hebben een breed arsenaal aan functionaliteiten beschikbaar om beeldbellen in de zorg veilig en gebruiksvriendelijk te faciliteren. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Via beeldbellen zorg leveren of ontvangen, waar je ook bent

Het handige van beeldbellen via Zaurus is dat je als zorgverlener of zorgvrager niet gebonden bent aan een locatie of een specifiek apparaat. Zaurus is beschikbaar voor desktop computers, tablets en smartphones.

Beeldbellen vanuit huis, een flex-plek, een vakantie-adresje of terwijl je onderweg bent is dus geen probleem.

beeldbellen in de zorg - zwangere vrouw beeldbelt met arts
beeldbellen in de zorg met meerdere deelnemers

Voer gesprekken met meerdere deelnemers tegelijk

Afhankelijk van je abonnement kunnen er tussen de 4 en 40 mensen deelnemen aan je beeldbelgesprekken. Ideaal voor bijvoorbeeld multidisciplinair overleg (MDO’s) of groepstherapiesessies!

Onze techniek zorgt voor zogeheten ‘mixed’ streams – dit betekent dat als er meerdere deelnemers zijn, hun individuele videostreams worden samengevoegd tot één stream. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook beeldbellen met meerdere deelnemers soepel verloopt.

Beeldscherm delen

Het kan handig zijn om degene waarmee je beeldbelt te laten meekijken in specifieke bestanden zonder dat je deze ook hoeft op te sturen. Via de digitale spreekkamers van Zaurus kun je je beeldscherm delen tijdens een beeldbelgesprek. 

De ontvangende partij kan het gedeelde scherm desgewenst vergroten om kleinere lettertjes gemakkelijk te lezen. 

arts deelt beeldscherm tijdens beeldbellen met patient
beeldbellen in de zorg zonder account

Deelnemen zonder accountregistratie

Met de Zaurus add-in voor Outlook kun je digitale spreekkamers aanmaken vanuit je Outlook-agenda.

De deelnemers die je via de agenda-gebeurtenis uitnodigt, kunnen aan het consult deelnemen zonder een account te registreren of een app te downloaden.

Zo is beeldbellen in de zorg super laagdrempelig en simpel!

Inbellen – telefonisch of via SIP

Is de internetverbinding niet toereikend voor een goede beeldbel-ervaring? Door telefonisch in te bellen in de digitale spreekkamer kan er alsnog deelgenomen worden aan het consult. 

Ook is het mogelijk om in te bellen via SIP, zodat er gebruikgemaakt kan worden van video conferencing sets.

videoconsult met inbeller rechts
beeldbellen in de zorg met opnamefunctie

Neem videoconsulten op

Soms kan het fijn zijn om na afloop van een videoconsult de opnames nog eens terug te kijken. Denk aan een zorgvrager die zich niet herinnert wat er precies gezegd is, of iemand die wel in de digitale spreekkamer zit, maar niet aanwezig kon zijn tijdens het consult.

Als ervoor wordt gekozen om een videoconsult op te nemen kan deze nadat het gesprek afgerond is in de digitale spreekkamer gedownload worden als een MP4-bestandje.

De opnamefunctie is momenteel alleen op aanvraag beschikbaar voor organisaties met een uitgebreider Zaurus-abonnement.

Kijk mee via smart glasses

Zaurus heeft ook een aparte app beschikbaar voor smart glasses. Hiermee kunnen videobeelden gestreamed worden vanuit de bril naar het platform. Zo is het mogelijk om ‘mee te kijken’ met de handelingen van een ander – denk aan, bijvoorbeeld, een chirurg die een operatie streamt richting andere medisch specialisten of studenten. 

Videoconsulten voeren vanuit je eigen app of zorginformatiesysteem

Uiteraard biedt Zaurus een heel gebruiksvriendelijke interface om de digitale spreekkamers te gebruiken – toch begrijpen we dat het soms handig kan zijn om direct vanuit een zorginformatiesysteem of mobiele app te kunnen beeldbellen.

We bieden diverse integratiemogelijkheden, afhankelijk van de wensen van jouw organisatie.

Interesse in videoconsulten via Zaurus?

Volg een gratis webinar of ga met ons in gesprek over je wensen!

×
Om je de juiste producten aan te kunnen bieden willen we graag van je weten hoeveel medewerkers er in dienst zijn.